Dịch vụ

Tận hưởng dịch vụ cùng nụ cười ngọt ngào với Skyworth

GO >

Liên hệ

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần sự giúp đỡ

GO >

Skyworth liên tục tìm kiếm các cá nhân năng động và sáng tạo để gia nhập đội ngũ của mình.

Trở thành một phần của Skyworth và để cho năng lực của bạn có thể vươn xa hơn nữa.

Hãy đăng ký để có được những cơ hội nghề nghiệp phía trứơc với đội ngũ Skyworth.

Để giúp chúng tôi đánh giá được năng lực của bạn, hãy nêu rõ những kỹ năng, bằng cấp và lĩnh vực chuyên môn.
To apply for this position SALES DIRECTOR

Job responsibilities

 • Chức Danh: SALES DIRECTOR
 • Mô tả chi tiết công việc:

* Be responsible for all sales activities. Build the sales planning for monthly, quarterly and yearly.Chịu trách nhiệm cho toàn bộ hoạt động kinh doanh. Xây dựng chiến lược bán hàng cho tháng/quý/năm.

- Manage, motivate and coach sale force to achieve the assigned target/Quản lý, động viên và huấn luyện lực lượng bán hàng để đạt được các mục tiêu  được giao.

- Collect and analyze relevant information of market in the scope of management for defining market demands/ Thu thập và phân tích thông tin có liên quan của thị trường trong phạm vi quản lý để xác định nhu cầu thị trường.

- Build and maintain good relationship with distributors/ Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các nhà phân phối.

- Maintain and develop the client database management/ Duy trì và phát triển các cơ sở dữ liệu quản lý khách hàng.

- Plan and carry out customer care program to increase current customer quality/ Lập kế hoạch và thực hiện chương trình chăm sóc khách hàng để tăng chất lượng khách hàng hiện tại.

- Manage and motivate staff to achieve the target/ Quản lý và động viên nhân viên để đạt được các mục tiêu.

- Conduct training / coaching on products, soft skills and working procedure/ Tiến hành đào tạo / huấn luyện về sản phẩm, kỹ năng mềm và quy trình làm việc

- Market analysis, business development plan/ Phân tích thị trường, kế hoạch phát triển kinh doanh.

- Ability to negotiate well with customers and suppliers/ Khả năng đàm phán tốt với khách hàng nhà cung cấp.

- Finding and developing new clients and maintaining good relationships with customers, strategic partners of the company. Negotiations to conclude a contract with the stores, dealers, distributors./ Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng, đối tác chiến lược của công ty. Đàm phán để ký kết hợp đồng với các cửa hàng, đại lý, nhà phân phối.

 

Kinh nghiệm/Kỹ năng

- Have knowledge of the Consumer electronics ,  knowledge about TV is an advantage./ Có kiến thức về điện tử tiêu dùng, kiến thức về TV là một lợi thế.

- Priority has been working for the famous electronics brands./ Ưu tiên đã làm việc cho các thương hiệu điện tử nổi tiếng.

- University degree or higher./ Bằng cấp đại học hoặc cao hơn.

- At least 4-5 years of Sales Manager experience/ Ít nhất 4-5 năm kinh nghiệm quản lý bán hàng .

- Good communication skills/ Kỹ năng giao tiếp tốt.

- Good analytical and problem solving skills./ Có kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

- Fluent English or Chinese – verbal and written./ Thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Trung Quốc – nghe, nói, đọc, viết.

- Excellent leadership, motivational, organizational and human relations skills/ Lãnh đạo xuất sắc, kỹ năng tạo động lực, tổ chức và con người.

- Proven experience in setting up and implementing sales strategy and plan/ Chứng minh kinh nghiệm trong việc thiết lập và thực hiện các chiến lược bán hàng và kế hoạch kinh doanh.

- Ability to negotiate well with customers and suppliers/ Khả năng đàm phán tốt với khách hàng nhà phân phối.

Thông tin liên h

 • Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Anh / Tiếng Việt
 • Mô tả: 1.Sơ yếu lý lịch
             2.Đơn xin việc nêu rõ quá trình công tác bản thân.
             3.Bằng cấp và các chứng chỉ liên quan.

 • Tên liên hệ: Văn phòng đại diện Skyworth Overseas Development Limited tại TP.HCM
 • Địa chỉ: Số 41, Lô M Đường số 7, KDC Phú Mỹ, P.Phú Mỹ, Q.7 Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Người liên hệ: Lê Thị Kim Thuỳ
 • Email: thuyle6328.skyworth@gmail.com      Phone: (08) 37852 763

1

KAPOK PRIZE China Design Awards 211